ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"certain area" — Słownik kolokacji angielskich

certain area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny obszar
  1. certain przymiotnik + area rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Certain areas are worth more to one or both players than others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo