BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rural area" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rural area" po angielsku

rural area *

  1. obszar wiejski, obszar rolniczy
    There are no job opportunities for young people living in remote rural areas. (Nie ma ofert pracy dla młodych ludzi żyjących w odległych obszarach wiejskich.)

"rural area" — Słownik kolokacji angielskich

rural area kolokacja
  1. rural przymiotnik + area rzeczownik = obszar wiejski, obszar rolniczy
    Bardzo silna kolokacja

    They live in rural areas, are poor, and work the land for a living.

powered by  eTutor logo