"ticket sales" — Słownik kolokacji angielskich

ticket sales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaże biletów
  1. ticket rzeczownik + sales rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Single ticket sales are up 6 percent from last year.

    Podobne kolokacje: