ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"niekontrolowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niekontrolowany" po polsku

niekontrolowany

przymiotnik
 1. runaway  
 2. uncontrolled  
 3. unrestricted
 4. unchecked
 5. wanton
  • wybujały, niekontrolowany (np. roślinność) oficjalnie
   The plants in their garden are wanton. (Rośliny w ich ogrodzie są wybujałe.)
   The growth of these flowers is wanton. (Wzrost tych kwiatów jest niekontrolowany.)
 6. rogue *
 7. unguided
 8. noncontrolled  
 9. noncontrolling
 10. uncurbed
 11. unrestrainable
 12. acrasial
 13. nonregulated
 14. unmastered
rzeczownik
 1. wantoner
 2. wantoning
The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. examine ****
 3. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 4. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 5. regulate **
 6. inspect *
 7. restrain *
 8. rein *
 9. superintend
 10. insee przestarzale
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
idiom
 1. ride herd on
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check back on somebody
idiom
 1. pull somebody's strings
idiom
 1. keep one's head right
 2. curb one's temper
 1. control oneself