"nieokiełznany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieokiełznany" po polsku

nieokiełznany

przymiotnik
 1. wild ***
  • niepohamowany, nieokiełznany (śmiech)
   She uttered a wild laugh. (Ona wydała z siebie nieokiełznany śmiech.)
   His wild laugh woke up my children. (Jego niepohamowany śmiech obudził moje dzieci.)
 2. uncontrollable , także: incontrollable
 3. rampant
 4. wanton
  • nieokiełznany, złośliwy, grymaśny
   Your child is wanton. I won't tolerate his behaviour. (Twoje dziecko jest złośliwe. Nie będę tolerował jego zachowania.)
   I think that his aspirations are wanton. (Myślę, że jego zapędy są nieokiełznane.)
 5. consuming
 6. all-consuming
 7. unbridled
 8. rogue *
 9. remorseless
 10. tameless
 11. uncurbed
 12. ranty
 13. wildish
 14. rip-roaring
 15. willyard dialekt , także: willyart
czasownik
 1. harness , *
  • okiełznać, ujarzmić
   Everything changed after the man harnessed fire. (Wszystko się zmieniło, kiedy człowiek okiełznał ogień.)
 2. tame *
 3. restrain *
 4. curb **
 5. inspan

powered by  eTutor logo