ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"kontrolować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrolować kogoś" po polsku

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. examine ****
 3. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 4. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 5. regulate **
 6. inspect *
 7. restrain *
 8. rein *
 9. superintend
 10. insee przestarzale
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
idiom
 1. ride herd on

kontrolować kogoś

phrasal verb
 1. check on somebody *
  • sprawdzać kogoś, kontrolować kogoś
   to verify, evaluate or otherwise supervise an employee's work
   I check on my employees every day. (Każdego dnia kontroluję swoich pracowników.)
   You don't need to check on me every five minutes. (Nie musisz sprawdzać mnie co pięć minut.)
 2. check back on somebody
idiom
 1. pull somebody's strings
idiom
 1. keep one's head right
 2. curb one's temper
 1. control oneself

Powiązane zwroty — "kontrolować kogoś"

rzeczownik
kontrola = power +16 znaczeń
kontroler = inspector , INSP (skrót) +3 znaczenia
kontrolowanie = examining +5 znaczeń
kontrolka = indicator light +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
kontrolny = test +1 znaczenie