control = kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś)

The illusion of control

Źródło: http://museditions.wordpress.com/2009/06/16/the-illusion-of-control/

kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś)

control = kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The plant manager must control every step of the production process. = Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.