"panować nad czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "panować nad czymś" po polsku

czasownik
 1. reign *
  • panować nad kimś (np. o uczuciu) termin literacki
   May serenity and spiritual peace reign once more in our hearts. (Niechaj pogoda i duchowy spokój znów zapanują w naszych sercach.)

panować nad czymś

czasownik
 1. be in control of something
phrasal verb
 1. reign over something
 2. rein back
idiom
 1. have something well in hand  
  I have everything well in hand. (Nad wszystkim panuję.)
 2. keep a lid on something
idiom
 1. collect oneself , contain oneself
  • opanować się, panować nad sobą, nie okazywać emocji
   The kids were so excited they could hardly contain themselves. (Dzieci były tak podekscytowane, że ledwo mogły panować nad sobą.)
   When he heard the news, he just couldn't contain himself. (Gdy usłyszał wiadomości, po prostu nie mógł się opanować.)
 2. keep one's head right
 3. be in command of oneself  
 4. draw in one's horns , pull in one's horns
 1. keep it together potocznie
 1. exercise self-control
 2. govern one's temper  
 3. control oneself