KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wstrzymać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrzymać coś" po polsku

czasownik
 1. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [TRANSITIVE]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 2. belay   [TRANSITIVE]
  Belay that order! (Wstrzymaj ten rozkaz!)
 3. snarl British English , snarl up

wstrzymać coś

idiom
 1. put a damper on something
  • zepsuć coś, wstrzymać coś
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 2. put something on hold   informal
phrasal verb
 1. rein back
czasownik
 1. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) formal [TRANSITIVE]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 2. counter ***
 3. suspend **
  • przerywać (np. negocjacje, obrady), wstrzymywać (np. produkcję) [TRANSITIVE]
   I intend to suspend the sitting for five minutes. (Zamierzam przerwać posiedzenie na pięć minut.)
 4. restrain *
 5. defer
 6. withhold *
 7. paralyse British English , paralyze American English *
 8. suppress *
 9. retard
 10. desist
 11. cock-block slang
phrasal verb
 1. cut off **
phrasal verb
 1. hold somebody back
phrasal verb
 1. hold off
czasownik
 1. abstain
idiom
 1. stay someone's hand

powered by  eTutor logo