ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"powstrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powstrzymywać" po polsku

powstrzymywać

czasownik
 1. keep *****
  • powstrzymywać (kogoś od robienia czegoś) [przechodni]
   Don't let her keep you from your responsibilities. (Nie pozwól jej powstrzymywać cię od wykonywania swoich obowiązków.)
 2. stem ***   [przechodni]
  He stemmed me from saying that. (On powstrzymał mnie od powiedzenia tego.)
  We have to stem him, he can't do this! (Musimy go powstrzymać, nie może tego zrobić!)
  This government is consciously stemming progress. (Ten rząd świadomie powstrzymuje postęp.)
 3. stop , *****   [przechodni]
  Stop him before he does something stupid! (Powstrzymajcie go zanim zrobi coś głupiego!)
  We have to stop her from telling him the truth. (Musimy powstrzymać ją przed powiedzeniem mu prawdy.)
 4. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) oficjalnie [przechodni]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 5. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 6. suppress *
 7. hinder *
  • powstrzymywać, przeszkadzać, utrudniać, ograniczać, bruździć
   make it difficult for something to happen
   Does this information hinder you? (Czy te informacje cię powstrzymują?)
   Constant criticism may hinder employee development. (Ciągła krytyka może utrudniać rozwój pracownika.)
   link synonimy: cramp, restrict
 8. cabin **
 9. restrain *
 10. inhibit *
 11. pull *****   [przechodni]
  I had to pull him from doing something stupid. (Musiałam go powstrzymać przed zrobieniem czegoś głupiego.)
  He pulled me from calling my ex wife. (Powstrzymał mnie od zadzwonienia do byłej żony.)
 12. interdict
  • powstrzymywać (np. postęp wojsk)
phrasal verb
 1. hold something in *  
 2. rein in , rein something in
 3. clamp down
  • powstrzymywać, opanowywać, przyhamowywać
   I think you should clamp down your excitement. (Myślę, że powinieneś opanować swoje podekscytowanie.)
 4. stamp down
  • powstrzymywać, zdusić
   We must stamp down on littering around here. (Musimy powstrzymać zaśmiecanie tej okolicy.)
 5. crack down on something
 6. dam something up , dam up something
 1. throw back
idiom
 1. keep in check
phrasal verb
 1. keep something back , także: keep back something
 2. force something back  
 3. fight something back
phrasal verb
 1. keep somebody back
 2. hold somebody back
czasownik
 1. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 2. dam **
  • powstrzymać, zatamować
   Dam the bleeding and then I'll take you to the hospital. (Zatamuj krwawienie, a potem zabiorę cię do szpitala.)
phrasal verb
 1. hold back *
phrasal verb
 1. hold something back
 2. keep away
 3. call something off , call off something
 4. choke off something
 5. choke something back
czasownik
 1. refrain *
 2. bite back
  • powstrzymać się (od powiedzenia czegoś), stłumić (np. westchnięcie, śmiech)
   Mike bit back laughter when he saw our Halloween costumes. (Mike stłumił śmiech, gdy zobaczył nasze stroje na Halloween.)
   I wanted to cry, but I bit back my tears. (Chciało mi się płakać, ale powstrzymałam łzy.)
 3. check oneself
 4. restrain oneself
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa powstrzymywać i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "powstrzymywać"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom
inne

"powstrzymywać" — Słownik kolokacji angielskich

throw back kolokacja
 1. throw czasownik + back particle = powstrzymywać, hamować
  Bardzo silna kolokacja

  More than anything in his life he wanted to throw back every bit of the food they'd forced down him.

  Podobne kolokacje:
keep in check kolokacja
 1. keep czasownik + check rzeczownik = trzymać w ryzach, hamować, powstrzymywać
  Zwykła kolokacja

  I do not see that they are being kept in check at all.

  Podobne kolokacje:
stamp down kolokacja
 1. stamp czasownik + down particle = powstrzymywać, zdusić
  Zwykła kolokacja

  Then he stepped forward to stamp down on the tube with his left foot.

  Podobne kolokacje: