Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"throw out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "throw out" po angielsku

phrasal verb
  1. wyrzucać kogoś, usuwać kogoś (np. z pracy)
    My boss wants to throw me out because I made a serious mistake in the documents. (Mój szef chce mnie wyrzucić, bo zrobiłem poważny błąd w dokumentach.)

"throw out" — Słownik kolokacji angielskich

throw out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzut na zewnątrz
  1. throw czasownik + out particle
    Bardzo silna kolokacja

    As for right now, a couple things to throw out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo