KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"boycott" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "boycott" po angielsku

boycott *

rzeczownik
 1. bojkot, odmowa
  I would not rule out a full boycott of the Olympics. (Nie wykluczałabym całkowitego bojkotu Olimpiady.)
  The boycott of our products has hurt our sales. (Bojkot naszych produktów zaszkodził naszej sprzedaży.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. bojkotować, odmawiać
  They boycott his shop, nobody wants to go near him. (Bojkotują jego sklep, nikt nie chce być w jego pobliżu.)
  Many political activists are in prison, and the opposition party has decided to boycott the elections completely. (Wielu działaczy politycznych znajduje się w więzieniach, a partia opozycyjna postanowiła całkowicie zbojkotować wybory.)
  link synonim: eschew

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo