Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"stamp" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stamp" po angielsku

stamp **

obrazek do "stamp" po polsku
rzeczownik
 1. pieczątka [policzalny]
  This application needs a date stamp. (Ta aplikacja wymaga pieczątki z datą.)
  I need a stamp on this envelope. (Potrzebuję pieczątki na tej kopercie.)
 2. znak, znamię, oznaka [policzalny]
  I have a stamp on my left arm. (Mam znamię na moim lewym ramieniu.)
  I have a small stamp on my knee. (Mam małe znamię na kolanie.)
 3. pieniądz (papierowy)  BrE [policzalny]
  This machine accepts only stamps. (Ta maszyna przyjmuje tylko papierowe pieniądze.)
 4. cecha oficjalnie [policzalny]
  Punctuality is his best stamp. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
  I know I have some flaws but I have some good stamps too. (Wiem, że mam trochę wad, ale mam też trochę dobrych cech.)
 5. odcisk, odbicie [policzalny]
  This shoe made a stamp on my heel. (Ten but zrobił odcisk na mojej pięcie.)
 6. przytup [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. stąpać, iść ciężko [nieprzechodni]
  She stamped loudly to show that she's angry. (Głośno stąpała, żeby pokazać, że jest zła.)
  He stamped to the kitchen. (On poszedł ciężko do kuchni.)
  A fat man stamped upstairs. (Gruby mężczyzna ciężko szedł na piętro.)
 2. tupać [nieprzechodni]
  She stamped her foot in anger. (Ona tupnęła nogą w złości.)
  My daughter always stamps when she wants to get something. (Moja córka zawsze tupie, kiedy chce coś dostać.)
 3. odbijać, znakować [przechodni]
  Can you stamp this box? (Czy możesz oznakować to pudełko?)
 4. wyciskać piętno [przechodni]
  The divorce stamped me. I'm not the same person anymore. (Rozwód odcisnął na mnie piętno. Nie jestem już tą samą osobą.)
  My uncle stamps the cows on a farm. (Mój wujek wyciska piętno na krowach na farmie.)
 5. ostemplować [przechodni]
  These letters are stamped, the other ones aren't. (Te listy są ostemplowane, pozostałe nie są.)
  Can you stamp these applications? (Czy możesz ostemplować te podania?)
  I waited two hours for the clerk to stamp my application. (Czekałam dwie godziny, aby urzędniczka ostemplowała moje podanie.)
 6. przybijać pieczątkę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stamp *
die

rzeczownik
 1. sztanca
obrazek do "stamp" po polsku
rzeczownik
 1. znaczek pocztowy
  Do you have any stamps? (Masz jakieś znaczki?)
  She has a huge collection of stamps from all over the world. (Ona ma ogromną kolekcję znaczków z całego świata.)
  How much does a stamp to the UK cost? (Ile kosztuje znaczek do Wielkiej Brytanii?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "stamp"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
czasownik
kolokacje