"put one's stamp" — Słownik kolokacji angielskich

put one's stamp kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś znaczek
  1. put czasownik + stamp rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has also put his stamp on health care policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo