"put pressure" — Słownik kolokacji angielskich

put pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione ciśnienie
  1. put czasownik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Now is the time to put even more pressure on the Government."

podobne do "put pressure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put pressure" po angielsku

inne