"feel pressure" — Słownik kolokacji angielskich

feel pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj ciśnienie
  1. feel czasownik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And she couldn't feel the pressure of her own hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo