PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel sympathy" — Słownik kolokacji angielskich

feel sympathy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczuj
  1. feel czasownik + sympathy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she couldn't allow herself to feel sympathy for her husband.