"feel guilt" — Słownik kolokacji angielskich

feel guilt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj wina
  1. feel czasownik + guilt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he need feel no guilt about playing hard to win.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo