Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"feel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feel czasownik

feel + rzeczownik
Kolokacji: 287
feel sympathy • feel guilt • feel pity • feel shame • feel remorse • feel regret • feel pain • feel discomfort • feel pressure • feel tears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • And she couldn't feel the pressure of her own hand.
  • The young players were not the only ones feeling the pressure.
  • I think he maybe felt the pressure a little bit.
  • "I never felt the pressure to make my decision by the end of the day."
  • I felt the pressure of the sound on my skin.
  • He felt the pressure of her hand on his back.
  • Clearly we're not the only ones to feel the pressure.
  • She could still feel the pressure of his arms where he'd held her.
  • He took a step back, and felt the pressure of someone behind him.
  • He felt the pressure at many points within his body.
3. feel sympathy = współczuj feel sympathy
6. feel pity = litować się, współczuć feel pity
7. feel shame = wstydź się feel shame
8. feel remorse = miej wyrzuty sumienia feel remorse
9. feel discomfort = odczuwaj dyskomfort feel discomfort
11. feel relief = czuć ulgę, poczuć ulgę feel relief
12. feel anger = odczuwaj złość feel anger
13. feel sadness = poczuj smutek feel sadness
14. feel pride = poczuj duma feel pride
15. feel affection = darz uczuciem feel affection
18. feel joy = poczuj radość feel joy
19. feel pleasure = poczuj przyjemność feel pleasure
21. feel sorrow = odczuwaj smutek feel sorrow
22. feel light = poczuj światło feel light
23. feel part = poczuj część feel part
24. feel satisfaction = poczuj zadowolenie feel satisfaction
25. feel things = poczuj rzeczy feel things
28. feel one's eyes = czuć czyjś oczy feel one's eyes
30. feel one's breath = czuć czyjś oddech feel one's breath
31. feel one's body = czuć czyjś ciało feel one's body
32. feel one's heart = czuć czyjś serce feel one's heart
33. feel one's arms = czuć czyjś ramiona feel one's arms
35. feel panic = poczuj panika feel panic
37. feel compassion = poczuj współczucie feel compassion
39. feel anxiety = poczuj niepokój feel anxiety
40. feel one's life = czuć czyjś życie feel one's life
41. feel terror = poczuj przerażenie feel terror
42. feel rage = poczuj wściekłość feel rage
43. feel one's lips = czuć czyjś wargi feel one's lips
45. feel hatred = czuj nienawiść feel hatred
46. feel concern = poczuj niepokój feel concern
47. feel one's skin = czuć czyjś skóra feel one's skin
48. feel grief = poczuj żal feel grief
49. feel a twinge = poczuj ukłucie feel a twinge
50. feel frustration = poczuj frustracja feel frustration
51. feel gratitude = poczuj wdzięczność feel gratitude
52. feel a pang = poczuj ściśnięcie serca feel a pang
53. feel one's feet = czuć czyjś stopy feel one's feet
54. feel a stab = poczuj dźgnięcie feel a stab
55. feel an obligation = czuj się zobowiązanym feel an obligation
56. feel a tingle = poczuj mrowienie feel a tingle
57. feel a tug = poczuj szarpnięcie feel a tug
58. feel disappointment = poczuj rozczarowanie feel disappointment
59. feel a surge = poczuj nagły przypływ feel a surge
61. feel the pinch = mieć problemy finansowe (szczególnie z powodu mniejszych niż zazwyczaj dochodów) feel the pinch
62. feel a kinship = poczuj pokrewieństwo feel a kinship
63. feel despair = poczuj rozpacz feel despair
64. feel an urge = odczuwaj pragnienie feel an urge
66. feel the sting = poczuj żądło feel the sting
68. feel the pull = poczuj pociągnięcie feel the pull
69. feel a tremor = poczuj drżenie feel a tremor
72. feel a rush = poczuj pośpiech feel a rush
73. feel a thrill = zadrżyj feel a thrill
74. feel surprise = poczuj niespodzianka feel surprise
76. feel the heat = męczyć się z powodu zbyt ciepłej pogody feel the heat
78. feel a wave = poczuj fala feel a wave
79. feel the strain = poczuj obciążenie feel the strain
80. feel hunger = poczuj głód feel hunger
81. feel a connection = poczuj związek feel a connection
82. feel the breeze = poczuj bryza feel the breeze
83. feel one's flesh = czuć czyjś ciało feel one's flesh
86. feel a bit = poczuj trochę feel a bit
89. reason to feel = powód czuć reason to feel
91. feel loyalty = poczuj lojalność feel loyalty
92. feel contempt = odczuwaj pogardę feel contempt
94. feel the impact = poczuj wpływ feel the impact
95. feel the wind = poczuj wiatr feel the wind
97. feel a lot = poczuj dużo feel a lot
98. feel horror = poczuj przerażenie feel horror
czasownik + feel
Kolokacji: 40
start feeling • begin feeling • help feeling • stop feeling • begin to feel • remember feeling • start to feel • seem to feel • want to feel • ...
feel + przyimek
Kolokacji: 60
feel up • feel out • feel about • feel towards • feel toward • ...
feel + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 737
feel good • feel comfortable • feel sorry • feel bad • feel guilty • feel better • feel free • feel safe • feel confident • feel uncomfortable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.