"feel tears" — Słownik kolokacji angielskich

feel tears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj łzy
  1. feel czasownik + tear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He felt the tears beginning in his voice and bit them back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo