"wipe tears" — Słownik kolokacji angielskich

wipe tears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łzy wytarcia
  1. wipe czasownik + tear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The students' eyes are on me as I quickly wipe my tears.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo