"wipe one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

wipe one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytrzyj oczy
  1. wipe czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why don't you wipe your eyes, then go out back and talk to him.

    Podobne kolokacje: