ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feel blood" — Słownik kolokacji angielskich

feel blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: feel the blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj krew
  1. feel czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could feel the blood well up like water from a spring as his arm went dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo