"feel one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

feel one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć czyjś oczy
  1. feel czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He felt her eyes on him but she said nothing.

    Podobne kolokacje: