"feel one's presence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć czyjś obecność
  1. feel czasownik + presence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can feel the little girl's presence in the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo