"feel love" — Słownik kolokacji angielskich

feel love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuj miłość
  1. feel czasownik + love rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time in her life she felt love.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo