"find love" — Słownik kolokacji angielskich

find love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź miłość
  1. find czasownik + love rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Will she act upon either of these to find her true love?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo