"feel eyes" — Słownik kolokacji angielskich

feel eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: feel one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj oczy
  1. feel czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He felt her eyes on him but she said nothing.

    Podobne kolokacje: