ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stąpać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stąpać" po polsku

stąpać

czasownik
 1. step *****
  • kroczyć, stąpać [nieprzechodni]
   Step very carefully, I've just broken a glass. (Stąpaj bardzo ostrożnie, właśnie rozbiłem szklankę.)
   My grandma always steps in a dignified manner. (Moja babcia zawsze kroczy w dostojny sposób.)
 2. stamp **
  • stąpać, iść ciężko [przechodni/nieprzechodni]
   She stamped loudly to show that she's angry. (Głośno stąpała, żeby pokazać, że jest zła.)
   He stamped to the kitchen. (On poszedł ciężko do kuchni.)
   A fat man stamped upstairs. (Gruby mężczyzna ciężko szedł na piętro.)
 3. stump *
 4. tromp

powered by  eTutor logo