"zdusić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdusić" po polsku

"zdusić" — Słownik kolokacji angielskich

stamp down kolokacja
  1. stamp czasownik + down particle = powstrzymywać, zdusić
    Zwykła kolokacja

    Then he stepped forward to stamp down on the tube with his left foot.

    Podobne kolokacje: