"write a check" — Słownik kolokacji angielskich

write a check kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz czek
  1. write czasownik + check rzeczownik
    Silna kolokacja

    He wrote her a check for $25,000 to start the program.

    Podobne kolokacje: