"check into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "check into" po angielsku

check into

phrasal verb
  1. dochodzić, prowadzić dochodzenie
    The police are checking into the mugging. (Policja prowadzi dochodzenie w sprawie napadu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"check into" — Słownik kolokacji angielskich

check into kolokacja
  1. check czasownik + into przyimek = dochodzić, prowadzić dochodzenie
    Bardzo silna kolokacja

    On average, about 1,500 people check into his site every day.

    Podobne kolokacje: