BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"check out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "check out" po angielsku

check out **

phrasal verb
 1. wymeldować się (z hotelu)
  the procedure of paying for the whole hotel stay just before leaving
  I'd like to check out. (Chciałbym się wymeldować.)
  I've checked out and asked for the bill. (Wymeldowałem się i poprosiłem o rachunek.)
  The airport taxi was waiting, so she checked out in a hurry. (Taksówka na lotnisko czekała, więc ona wymeldowała się w pośpiechu.)
  zobacz także: check-in/out time
 2. sprawdzać (np. informację)
  Can you check this information out? I'm not sure if it's true. (Możesz sprawdzić tę informację? Nie jestem pewny, czy to prawda.)
  link synonim: investigate
 3. wyewidencjonować
 4. obczajać, badać (patrzeć na kogoś lub coś) informal
  Don't check her out, she's my girlfriend! (Nie obczajaj jej, ona jest moją dziewczyną!)
  Hey, check out this car! (Hej, zbadaj ten samochód!)
 5. zgadzać się, potwierdzać się
  Your story doesn't check out, stop lying. (Twoja historia nie zgadza się, przestań kłamać.)
 6. wypożyczać (np. książki) American English
  You can check out up to five books. (Możesz wypożyczyć do pięciu książek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. umierać (dosł. wymeldować się) American English informal
  She checked out after a car accident. (Ona umarła po wypadku samochodowym.)
phrasal verb
 1. potwierdzić coś, potwierdzać coś (np. zeznania)
  Someone has to check your words out, I don't believe you. (Ktoś musi potwierdzić twoje słowa, nie wierzę ci.)
  We need a witness to check your statement out and you'll be free. (Potrzebujemy świadka, który potwierdzi twoje zeznanie i będziesz wolny.)
czasownik
 1. wypożyczyć coś (np. książki z biblioteki) American English
phrasal verb
 1. patrzeć na kogoś, obczajać kogoś, oglądać się za kimś informal
  Stop checking this girl out, you're here with your wife. (Przestań patrzeć na tę dziewczynę, jesteś tu z żoną.)
  Check that car out, it must have been expensive. (Spójrz na ten samochód, musiał być drogi.)
  Check this chick out. (Obczaj tę laskę.)
 2. sprawdzać kogoś (np. pod względem zdolności) informal
  We want to hire you, but first we have to check you out - here's a short test for you. (Chcemy cię zatrudnić, ale najpierw musimy cię sprawdzić - tu jest krótki test dla ciebie.)
rzeczownik
 1. wyokrętowanie
  przeciwieństwo: check-in

Powiązane zwroty — "check out"

phrasal verb

"check out" — Słownik kolokacji angielskich

check out kolokacja
 1. check czasownik + out particle = umierać (dosł. wymeldować się)
  Bardzo silna kolokacja

  If we don't hear anything by then you can go over and check him out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo