BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"find out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "find out" po angielsku

find out ****

phrasal verb
Formy nieregularne: past tense  found out, past participle  found out
 1. dowiadywać się
  to get some information about
  I later found out that she had been lying to me. (Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała.)
  To find out more, visit our website. (Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.)
  Have they found out how much the tickets will cost? (Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?)
  link synonimy: learn, check, get to know

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. dowiadywać się czegoś, upewniać się co do czegoś, odkryć coś
  I have finally found out what is wrong with my bike. (W końcu odkryłem, co jest nie w porządku z moim rowerem.)
  He can't find out the truth about our relationship. (On nie może odkryć prawdy o naszym związku.)
phrasal verb
 1. odkrywać kogoś, ujawniać kogoś, demaskować kogoś
  This detective always finds the criminals out. (Ten detektyw zawsze demaskuje przestępców.)

"find out" — Słownik kolokacji angielskich

find out kolokacja
 1. find czasownik + out particle = dowiadywać się
  Bardzo silna kolokacja

  He'd only found out a few days before he died.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo