BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"find near" — Słownik kolokacji angielskich

find near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź blisko
  1. find czasownik + near przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She found him near the fire at the other end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo