"check-in desk" po polsku - Słownik angielsko-polski

check-in
check-in desk

rzeczownik
 1. stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Mr. Smith is asked to report at the check-in desk. (Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.)
  There are several check-in desks at this airport. (Na tym lotnisku jest kilka stanowisk odprawy.)
  We brought our baggage to the check-in desk. (Przynieśliśmy nasz bagaż do stanowiska odprawy.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "check-in desk"

rzeczownik
bill British English , check American English = rachunek (w restauracji)
desk = biurko +1 znaczenie
check = sprawdzenie, kontrola +1 znaczenie
cheque British English , check American English = czek
tick British English , check American English = zaznaczenie, ptaszek
check mark , także: checkmark , tick = fajka (znak wyboru)
cross-check = kontrola, ponowne sprawdzenie, powtórna weryfikacja (przy użyciu innych metod, źródeł)
check-in = zameldowanie się (np. w hotelu)
current account British English , checking account American English = rachunek bieżący
cash desk = kasa (miejsce, gdzie płacimy w sklepie) +2 znaczenia
czasownik
check = sprawdzać, dowiadywać się (np. informację, sytuację) +5 znaczeń
check in British English , check American English = odprawić (bagaż, np. na lotnisku)
tick British English , check American English = zaznaczać, odhaczać +2 znaczenia
check something out = wypożyczyć coś (np. książki z biblioteki)
check in = zameldować się (np. w hotelu) +2 znaczenia
cross-check = skontrolować, ponownie sprawdzać, powtórnie weryfikować (przy użyciu innych metod, źródeł) +2 znaczenia
wykrzyknik
phrasal verb
inne
idiom

"check-in desk" — Słownik kolokacji angielskich

check-in desk kolokacja
 1. check-in rzeczownik + desk rzeczownik = stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Luźna kolokacja

  Ten minutes later they were standing in front of the check-in desk.

  Podobne kolokacje:

podobne do "check-in desk" po angielsku - Słownik polsko-angielski

inne
i inne, i inni, i in. = et al. (skrót) , et al (skrót)
przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
czek in-blanco = blank cheque British English , blank check American English
przyimek (np. "at", "in", "on") = preposition , prep. (skrót) , prep (skrót) British English