NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"check-in desk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "check-in desk" po angielsku — Słownik polsko-angielski

check-in
check-in desk , CHKN (skrót)

rzeczownik
 1. stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Mr. Smith is asked to report at the check-in desk. (Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.)
  There are several check-in desks at this airport. (Na tym lotnisku jest kilka stanowisk odprawy.)
  We brought our baggage to the check-in desk. (Przynieśliśmy nasz bagaż do stanowiska odprawy.)

"check-in desk" — Słownik kolokacji angielskich

check-in desk kolokacja
 1. check-in rzeczownik + desk rzeczownik = stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Luźna kolokacja

  Ten minutes later they were standing in front of the check-in desk.

  Podobne kolokacje: