"podbijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podbijać" po polsku — Słownik angielsko-polski

podbijać

czasownik
 1. conquer *
 2. subdue
 3. raise *****
  • przebijać, podnosić, podbijać (np. stawkę) [TRANSITIVE]
   I'm raising the stakes. (Przebijam stawkę.)
   He raised my offer and won the auction. (Przebił moją ofertę i wygrał aukcję.)
 4. subjugate
phrasal verb
 1. bump up
  • podbijać (np. cenę) informal
   I wanted to buy that car but the seller bumped up the price. (Chciałem kupić ten samochód, ale sprzedający podbił cenę.)

"podbijać" — Słownik kolokacji angielskich

bump up kolokacja
 1. bump czasownik + up particle = podbijać (np. cenę)
  Bardzo silna kolokacja

  Then, when things look better, why not bump it up again?

  Podobne kolokacje: