"pokonywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokonywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

pokonywać

czasownik
 1. beat ****
  • pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś) [TRANSITIVE]
   He beat cancer. (On wygrał z rakiem.)
   We were beaten by five points. (Zostaliśmy pokonani pięcioma punktami.)
   You have to learn to beat your flaws. (Musisz się nauczyć pokonywać swoje wady.)
   zobacz także: beat somebody, defeat
 2. overcome **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [TRANSITIVE]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 3. conquer *
 4. lick **
 5. subdue
 6. overpower , op (skrót) *
  • pokonać, pokonywać (np. rywala w sporcie)
 7. surmount
 8. outflank
  • pokonywać (kogoś)
czasownik
 1. beat somebody ****
 2. defeat somebody ***
 3. best *****
  • pokonać kogoś (np. w walce) old-fashioned
   He bested his enemy in a duel. (On pokonał swojego wroga w pojedynku.)
   The actress bested many girls who applied for the role. (Aktorka pokonała wiele dziewczyn, które starały się o tę role.)
 4. beat the pants off somebody
phrasal verb
 1. account for somebody ***  
 2. blow out
idiom
 1. have the best of somebody , get the best of somebody  
  The flu got the best of me and I spent two weeks in bed. (Grypa mnie pokonała i dwa tygodnie spędziłem w łóżku.)
 2. stomp on someone  
 3. blow somebody out of the water  
 4. bring somebody to their knees
czasownik
 1. defeat ***
  • pokonać, zwyciężyć [TRANSITIVE]
   You will never defeat me. (Nigdy mnie nie pokonasz.)
   I managed to defeat my opponent. (Udało mi się pokonać mojego przeciwnika.)
   We were defeated in this battle. (Zostaliśmy pokonani w tej bitwie.)
   link synonim: beat
 2. negotiate **
  • pokonać (np. trudną trasę, trudny zakręt) [TRANSITIVE]
   She safely negotiated a difficult route. (Ona bezpiecznie pokonała trudną trasę.)
   The driver negotiated a sharp bend. (Kierowca pokonał ostry zakręt.)
 3. upset ***
  • pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [TRANSITIVE]
   He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
   We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)
 4. break *****
  • złamać, pokonać, przezwyciężyć (np. przeciwności, przeciwnika) [TRANSITIVE]
   We will break our enemies and emerge victorious! (Złamiemy naszych przeciwników i będziemy zwycięzcami!)
   You have to break the obstacles to be happy. (Musisz pokonać przeszkody, żeby być szczęśliwym.)
 5. thrash
 6. annihilate
 7. pummel
 8. pip   British English informal
 9. whitewash
 10. smite , także: smit
 11. trounce
 12. pulverise British English , pulverize American English
 13. clobber informal
 14. outplay
 15. vanquish literary
 16. worst
 17. mow
 18. whup
 19. brave it out
 20. overbear
 21. pwn
 22. donkey-lick
phrasal verb
 1. wipe out *
 2. break through something *
idiom
 1. get the better of something
 2. pin someone's ears back
 3. ace out