eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"pokonywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokonywać" po polsku

pokonywać

czasownik
 1. beat ****
  • pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś) [przechodni]
   He beat cancer. (On wygrał z rakiem.)
   We were beaten by five points. (Zostaliśmy pokonani pięcioma punktami.)
   You have to learn to beat your flaws. (Musisz się nauczyć pokonywać swoje wady.)
   zobacz także: beat somebody, defeat
 2. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [przechodni]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 3. conquer *
 4. lick **
 5. subdue
 6. overpower , op (skrót) *
  • pokonać, pokonywać (np. rywala w sporcie)
 7. surmount
 8. outflank
  • pokonywać (kogoś)
phrasal verb
 1. get across , get over *
czasownik
 1. beat somebody ****
 2. defeat somebody ***
 3. best *****
  • pokonać kogoś (np. w walce) przestarzale
   He bested his enemy in a duel. (On pokonał swojego wroga w pojedynku.)
   The actress bested many girls who applied for the role. (Aktorka pokonała wiele dziewczyn, które starały się o tę role.)
 4. checkmate
 5. beat the pants off somebody
phrasal verb
 1. account for somebody ***
 2. blow out
 3. beat somebody down  
idiom
 1. have the best of somebody , get the best of somebody  
  The flu got the best of me and I spent two weeks in bed. (Grypa mnie pokonała i dwa tygodnie spędziłem w łóżku.)
 2. stomp on someone  
 3. blow somebody out of the water , blow something out of the water
 4. bring somebody to their knees , bring someone to their knees
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
czasownik
 1. defeat ***
  • pokonać, zwyciężyć [przechodni]
   You will never defeat me. (Nigdy mnie nie pokonasz.)
   I managed to defeat my opponent. (Udało mi się pokonać mojego przeciwnika.)
   We were defeated in this battle. (Zostaliśmy pokonani w tej bitwie.)
   link synonimy: beat, snow under
 2. negotiate **
  • pokonać (np. trudną trasę, trudny zakręt) [przechodni]
   She safely negotiated a difficult route. (Ona bezpiecznie pokonała trudną trasę.)
   The driver negotiated a sharp bend. (Kierowca pokonał ostry zakręt.)
 3. upset ***
  • pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [przechodni]
   He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
   We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)
 4. break *****
  • złamać, pokonać, przezwyciężyć (np. przeciwności, przeciwnika) [przechodni]
   We will break our enemies and emerge victorious! (Złamiemy naszych przeciwników i będziemy zwycięzcami!)
   You have to break the obstacles to be happy. (Musisz pokonać przeszkody, żeby być szczęśliwym.)
 5. thrash
 6. annihilate
 7. pummel
 8. pip    BrE potocznie
 9. whitewash
 10. smite , także: smit
 11. trounce
 12. pulverise BrE , pulverize AmE
 13. clobber potocznie
 14. outplay
 15. vanquish termin literacki
 16. worst
 17. mow ,
 18. whup
 19. brave it out
 20. overbear
 21. snow under AmE
 22. pwn
 23. donkey-lick
phrasal verb
 1. wipe out *
 2. break through something *
idiom
 1. get the better of something
 2. pin someone's ears back
 3. ace out
phrasal verb
 1. account for something ***
 2. smooth something out

"pokonywać" — Słownik kolokacji angielskich

get over kolokacja
 1. get czasownik + over przyimek = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę)
  Bardzo silna kolokacja

  I've got over two weeks before he gets back to me to figure something out.

  Podobne kolokacje:
get across kolokacja
 1. get czasownik + across przyimek = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę)
  Bardzo silna kolokacja

  But when I get in my car and drive across town, does the color blue move with me?

  Podobne kolokacje: