Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pobić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pobić kogoś" po polsku

czasownik
 1. beat ****
  • bić, pobić [przechodni]
   He has beaten him senseless. (Pobił go do nieprzytomności.)
   Tom was beaten brutally by his mates. (Tom został brutalnie pobity przez kolegów.)
   He wanted to beat my brother but I stopped him. (On chciał pobić mojego brata, ale go powstrzymałem.)
  • pobić (być lepszym) potocznie [przechodni]
   Nothing can beat a long soak after a hard day of work. (Nic nie może pobić długą kąpiel po ciężkim dniu pracy.)
 2. leather **
 3. upset ***
  • pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [przechodni]
   He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
   We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)
 4. smite , także: smit
 5. trounce
 6. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić potocznie [przechodni]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 7. worst
 8. banjo
 9. drub
 10. break *****
 11. marmalise BrE , marmalize AmE
phrasal verb
 1. beat up
  • pobić, zbić
   You can't beat up women. (Nie możesz pobić kobiet.)
   You had no right to beat up that boy. (Nie miałeś prawa zbić tego chłopca.)

pobić kogoś

phrasal verb
 1. work somebody over
  • pobić kogoś, skatować kogoś
   The bastard, who worked his child over, should rot in prison. (Ten łajdak, który skatował własne dziecko, powinien gnić w więzieniu.)
 2. do somebody over *
 3. beat somebody up  
  A group of men wanted to beat up my son but he managed to escape. (Grupa mężczyzn chciała pobić mojego syna, ale udało mu się uciec.)
  Don't worry, I'll beat him up if he tries to hurt you. (Nie martw się, pobiję go, jeśli spróbuje cię skrzywdzić.)
 4. take somebody apart
 5. rough somebody up   potocznie
idiom
 1. stomp on someone  
  He stomped on him and ran away. (On go pobił i uciekł.)
 2. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 3. give somebody a lacing
 4. pound someone's head in
 5. whale the tar out of somebody
 6. beat the brains out of somebody
 7. beat the shit out of somebody , slap the shit out of somebody
czasownik
 1. give somebody a beating up   potocznie
 1. give somebody a beating