ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"possess" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "possess" po angielsku

possess **

czasownik
 1. posiadać, mieć [TRANSITIVE]
  Nothing I possess makes me happy. (Nic, co posiadam, nie czyni mnie szczęśliwym.)
  He wants to possess power, more than anything else. (On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.)
  I don't possess any valuables. (Nie posiadam żadnych kosztowności.)
  I possess two cars and a motorcycle. (Ja posiadam dwa samochody i motocykl.)
  Do you possess a phone? (Czy wy posiadacie telefon?)
  link synonim: own
 2. być w posiadaniu [TRANSITIVE]
  I possess two sports cars. (Jestem w posiadaniu dwóch sportowych samochodów.)
  She possessed the confidential information and that is why she was killed. (Ona była w posiadaniu tajnych informacji i dlatego została zabita.)
 3. opanowywać, zawładnąć (np. o uczuciu) literary [TRANSITIVE]
  The anger possessed him and he couldn't control himself. (Gniew opanował go i nie mógł się kontrolować.)
  The love for her children possessed her. (Zawładnęła nią miłość do jej dzieci.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo