Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"atakować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "atakować" po polsku

atakować

obrazek do "attack" po polsku
czasownik
 1. attack *****
  • atakować, napadać (kogoś lub coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He attacked the police officer with a knife. (On zaatakował funkcjonariusza policji przy użyciu noża.)
   The dog attacked a child. (Pies zaatakował dziecko.)
   przeciwieństwo: protect
  • atakować, nacierać (w czasie wojny) [przechodni/nieprzechodni]
   We will attack them at dawn. (Zaatakujemy ich o świcie.)
   The troop wasn't able to attack, because of low temperatures. (Oddział nie był w stanie zaatakować, z powodu niskich temperatur.)
 2. storm ***
  • szturmować, atakować [przechodni]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 3. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 4. tackle **
 5. affect ****
  • atakować (o chorobie) [przechodni]
   The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
   Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)
 6. mob *
 7. rubbish BrE , trash AmE **
 8. tilt **
  • atakować (lancą) [przechodni/nieprzechodni]
   He tilted his opponent, knocking him off the horse. (On zaatakował swojego przeciwnika lancą, zrzucając go z konia.)
 9. infest
  • atakować, zaatakować, opanować
   używane w kontekście uporczywych roślin, zwierząt i insektów, które stanowią problem przez swoją obecność
   zobacz także: re-infest
 10. harpoon
 11. assail
 12. zing
 13. spike **
 14. do *****
 15. aggress
 16. bum-rush
phrasal verb
 1. strike out *
 2. hoe in , hoe into something
idiom
 1. have at it *  
idiom
 1. hammer somebody **
phrasal verb
 1. descend on somebody
 2. lay into somebody
czasownik
 1. tilt at somebody
phrasal verb
 1. go for somebody ***
 2. turn on somebody ** , turn upon somebody
 3. go at somebody *
 4. do somebody over *
 5. fall on somebody * , fall upon somebody
 6. tear into somebody  
 7. go off on somebody
 8. turn upon somebody
 9. round on somebody  
 10. pitch into somebody  
czasownik
 1. let fly
 1. start a contention with somebody
 2. lay hands on somebody
czasownik
 1. strike ****
 2. let somebody have it
 3. restrike
 4. have a pop at BrE slang
phrasal verb
 1. wade into somebody
  • zaatakować, rzucić się na kogoś
   The moment he turned away, I waded into him. (Gdy tylko się odwrócił, rzuciłem się na niego.)
   The competitor waded into his opponent. (Zawodnik rzucił się na swojego przeciwnika.)
   Why did you wade into your classmate? (Dlaczego zaatakowałeś swojego kolegę z klasy?)
 2. hit out
idiom
 1. have a go *

"atakować" — Słownik kolokacji angielskich

strike out kolokacja
 1. strike czasownik + out particle = zadawać cios, atakować
  Bardzo silna kolokacja

  But she was away on the day he struck out.

  Podobne kolokacje: