BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"atakować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "atakować" po polsku

atakować

czasownik
 1. attack *****
  • atakować, napadać (kogoś lub coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He attacked the police officer with a knife. (On zaatakował funkcjonariusza policji przy użyciu noża.)
   The dog attacked a child. (Pies zaatakował dziecko.)
   przeciwieństwo: protect
  • atakować, nacierać (w czasie wojny) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We will attack them at dawn. (Zaatakujemy ich o świcie.)
   The troop wasn't able to attack, because of low temperatures. (Oddział nie był w stanie zaatakować, z powodu niskich temperatur.)
 2. storm ***
  • szturmować, atakować [TRANSITIVE]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 3. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 4. tackle **
 5. affect ****
  • atakować (o chorobie) [TRANSITIVE]
   The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
   Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)
 6. mob *
 7. rubbish British English , trash American English **
 8. tilt **
  • atakować (lancą) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He tilted his opponent, knocking him off the horse. (On zaatakował swojego przeciwnika lancą, zrzucając go z konia.)
 9. infest
  • atakować, zaatakować, opanować
   używane w kontekście uporczywych roślin, zwierząt i insektów, które stanowią problem przez swoją obecność
   zobacz także: re-infest
 10. harpoon
 11. assail
 12. zing
 13. spike **
 14. do *****
 15. aggress
phrasal verb
 1. strike out *
idiom
 1. have at it *  
idiom
 1. hammer somebody **
phrasal verb
 1. descend on somebody
 2. lay into somebody
czasownik
 1. tilt at somebody
czasownik
 1. strike ****
  • uderzyć, zaatakować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You have to strike him first or you'll lose! (Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!)
   He tried to strike me but I was faster. (On próbował mnie uderzyć, ale ja byłem szybszy.)
 2. have a go *
 3. let somebody have it
 4. restrike
 5. have a pop at British English slang
phrasal verb
 1. wade into somebody
  • zaatakować, rzucić się na kogoś
   The moment he turned away, I waded into him. (Gdy tylko się odwrócił, rzuciłem się na niego.)
   The competitor waded into his opponent. (Zawodnik rzucił się na swojego przeciwnika.)
   Why did you wade into your classmate? (Dlaczego zaatakowałeś swojego kolegę z klasy?)
 2. hit out

"atakować" — Słownik kolokacji angielskich

strike out kolokacja
 1. strike czasownik + out particle = zadawać cios, atakować
  Bardzo silna kolokacja

  But she was away on the day he struck out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo