"nachodzić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nachodzić kogoś" po polsku

czasownik
 1. invade **
  • nachodzić, wtargnąć, naruszać (np. prywatną przestrzeń) [przechodni]
   Stop invading my private space. (Przestań naruszać moją prywatną przestrzeń.)
   He invaded my house unexpectedly. (On nieoczekiwanie wtargnął do mojego domu.)
   Paparazzi invade her privacy all the time. (Paparazzi ciągle naruszają jej prywatność.)

nachodzić kogoś

phrasal verb
 1. descend on somebody
  • nachodzić kogoś, atakować kogoś
   If you don't stop descending on me, I will call the police. (Jeżeli nie przestaniesz mnie nachodzić, wezwę policję.)
czasownik
 1. hit *****
  • uderzać, docierać do, najść (nagle o czymś pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, poczuć) potocznie [przechodni]
   They linked the facts together and it hit them that their daughter lied to them. (Oni powiązali ze sobą fakty i zdali sobie sprawę z tego, że ich córka ich okłamała.)
   The political situation suddenly hit me. (Nagle uderzyła mnie sytuacja polityczna.)
   I took a deep breath and then this awful smell hit me. (Wziąłem głęboki oddech i wtedy uderzył mnie ten okropny zapach.)
 2. intrude

Powiązane zwroty — "nachodzić kogoś"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +3 znaczenia
odchodzić = off +3 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
inne