"nachodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nachodzić" po polsku — Słownik angielsko-polski

nachodzić

czasownik
 1. invade **
  • nachodzić, wtargnąć, naruszać (np. prywatną przestrzeń) [TRANSITIVE]
   Stop invading my private space. (Przestań naruszać moją prywatną przestrzeń.)
   He invaded my house unexpectedly. (On nieoczekiwanie wtargnął do mojego domu.)
phrasal verb
 1. descend on somebody
czasownik
 1. hit *****
  • uderzać, docierać do, najść (nagle o czymś pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, poczuć) informal [TRANSITIVE]
   They linked the facts together and it hit them that their daughter lied to them. (Oni powiązali ze sobą fakty i zdali sobie sprawę z tego, że ich córka ich okłamała.)
   The political situation suddenly hit me. (Nagle uderzyła mnie sytuacja polityczna.)
   I took a deep breath and then this awful smell hit me. (Wziąłem głęboki oddech i wtedy uderzył mnie ten okropny zapach.)

Powiązane zwroty — "nachodzić"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +4 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
odchodzić = quit +3 znaczenia
phrasal verb