"celebrate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "celebrate" po angielsku

celebrate ***

czasownik
 1. świętować, obchodzić (np. czyjeś urodziny) [przechodni/nieprzechodni]
  Do you celebrate Valentine's Day? (Obchodzisz Walentynki?)
  We always celebrate this day together. (Zawsze celebrujemy ten dzień razem.)
  Do you know how other cultures celebrate holidays? (Czy wiesz, jak inne kultury obchodzą święta?)
 2. sławić, wysławiać, opiewać (np. czyjeś męstwo w poematach) oficjalnie [przechodni]
  We should celebrate his courage in songs and poems! (Powinniśmy wysławiać jego odwagę w pieśniach i wierszach!)
  This poet celebrates love in most of his sonnets. (Ten poeta w większości swoich sonetów wysławia miłość.)
 3. celebrować (uroczyście odprawiać, np. mszę) [przechodni]
  The Pope himself is celebrating today's mass. (Sam papież celebruje dzisiejszą mszę świętą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.