"celebrate Christmas" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obchodź Boże Narodzenie
  1. celebrate czasownik + Christmas rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it meant far more than simply which day one celebrates Christmas.

powered by  eTutor logo