BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"atakować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "atakować kogoś" po polsku

obrazek do "attack" po polsku
czasownik
 1. attack *****
  • atakować, napadać (kogoś lub coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He attacked the police officer with a knife. (On zaatakował funkcjonariusza policji przy użyciu noża.)
   The dog attacked a child. (Pies zaatakował dziecko.)
   przeciwieństwo: protect
  • atakować, nacierać (w czasie wojny) [przechodni/nieprzechodni]
   We will attack them at dawn. (Zaatakujemy ich o świcie.)
   The troop wasn't able to attack, because of low temperatures. (Oddział nie był w stanie zaatakować, z powodu niskich temperatur.)
 2. storm ***
  • szturmować, atakować [przechodni]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 3. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 4. tackle **
 5. affect ****
  • atakować (o chorobie) [przechodni]
   The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
   Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)
 6. mob *
 7. rubbish British English , trash American English **
 8. tilt **
 9. infest
 10. harpoon
 11. assail
 12. zing
 13. spike **
 14. do *****
 15. aggress
phrasal verb
 1. strike out *
 2. hoe in , hoe into something
idiom
 1. have at it *  

atakować kogoś

idiom
 1. hammer somebody **
phrasal verb
 1. descend on somebody
  • nachodzić kogoś, atakować kogoś
   If you don't stop descending on me, I will call the police. (Jeżeli nie przestaniesz mnie nachodzić, wezwę policję.)
 2. lay into somebody
czasownik
 1. tilt at somebody
phrasal verb
 1. go for somebody ***
 2. turn on somebody ** , turn upon somebody
 3. go at somebody *
 4. do somebody over *
 5. fall on somebody * , fall upon somebody
 6. tear into somebody  
 7. go off on somebody
 8. turn upon somebody
 9. round on somebody  
 10. pitch into somebody  
czasownik
 1. let fly
 1. start a contention with somebody
 2. lay hands on somebody
czasownik
 1. strike ****
 2. have a go *
 3. let somebody have it
 4. restrike
 5. have a pop at British English slang
phrasal verb
 1. wade into somebody
  • zaatakować, rzucić się na kogoś
   The moment he turned away, I waded into him. (Gdy tylko się odwrócił, rzuciłem się na niego.)
   The competitor waded into his opponent. (Zawodnik rzucił się na swojego przeciwnika.)
   Why did you wade into your classmate? (Dlaczego zaatakowałeś swojego kolegę z klasy?)
 2. hit out

powered by  eTutor logo