ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"struck by" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "struck by" po angielsku

czasownik
 1. być pod wrażeniem czegoś, być powalonym przez coś
  Our hotel guests are always struck by the view from the window. (Nasi goście hotelowi zawsze są pod wrażeniem widoków z okna.)
  The first time I saw her I was struck by her beauty. (Gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, byłem powalony jej pięknem.)

"struck by" — Słownik kolokacji angielskich

struck by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzony przez
 1. strike czasownik + by przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Then, as if struck by a thought, he turned to the young girl standing a few feet away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo