KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"assault" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assault" po angielsku

assault ***

rzeczownik
 1. napaść, napad [policzalny lub niepoliczalny]
  She did not report the assault at the time, the police said. (Policjanci powiedzieli, że ona nie zgłosiła wtedy napaści.)
  You should tell someone about the assault, you need help. (Powinnaś powiedzieć komuś o napaści, potrzebujesz pomocy.)
  She is the victim of a brutal assault. (Ona jest ofiarą brutalnego napadu.)
  link synonim: attack
 2. atak, natarcie, ofensywa [policzalny lub niepoliczalny]
  The two men could not hold out against an assault in force. (Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.)
  Their army is able to stop any assault from air, land or sea. (Ich armia jest w stanie zatrzymać jakikolwiek atak z powietrza, lądu czy morza.)
 3. szturm (intensywny atak w celu zdobycia jakiegoś obszaru lub obiektu)
  The assault on the town killed at least 10 people. (Szturm na miasto zabił conajmniej 10 osób.)
  Later in the morning, the full assault on the town began. (Późnym rankiem rozpoczął się pełen szturm na miasto.)
 4. atak, ofensywa (krytyka czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
  His article was under assault by feminist critics. (Jego artykuł przeżywał ofensywę krytyków feministycznych.)
  Your assault wasn't necessary - I already told him that I didn't like his plan. (Twój atak był niepotrzebny - już mu powiedziałem, że nie podoba mi się jego plan.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. napadać
  Two days ago they said she had not been assaulted. (Dwa dni temu oni powiedzieli, że ona nie została napadnięta.)
  He assaulted and almost killed my daughter. (On napadł i prawie zabił moją córkę.)
 2. atakować, nacierać
  Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
  The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "assault"

inne
rzeczownik
przymiotnik
assaultive = skłonny do napadania (na innych) +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo