"natarcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "natarcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

natarcie

rzeczownik
 1. attack *****
  • atak, natarcie (w czasie wojny) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Attack is the best defence. (Atak jest najlepszą obroną.)
   We focus on brutal and sudden attacks. (Skupiamy się na brutalnych i niespodziewanych atakach.)
 2. assault ***
 3. advance ***
 4. thrust **
  • szturm, natarcie, ofensywa [COUNTABLE]
   With a thrust on the left flank, we will have them surrounded. (Przez natarcie na lewą flankę otoczymy ich.)
czasownik
 1. advance ***
 2. attack *****
  • atakować, nacierać (w czasie wojny) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We will attack them at dawn. (Zaatakujemy ich o świcie.)
   The troop wasn't able to attack, because of low temperatures. (Oddział nie był w stanie zaatakować, z powodu niskich temperatur.)
 3. rub **
  • trzeć, nacierać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You should rub your leg with this lotion. (Powinieneś nacierać nogę tym balsamem.)
   Rub your back with this oil, it should help. (Natrzyj plecy tym olejkiem, powinno pomóc.)
 4. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 5. bull **
 6. charge *****
 7. embrocate
phrasal verb
 1. rub down   [INTRANSITIVE]