PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"ofensywa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ofensywa" po polsku

ofensywa

rzeczownik
 1. assault ***
  • atak, natarcie, ofensywa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The two men could not hold out against an assault in force. (Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.)
   Their army is able to stop any assault from air, land or sea. (Ich armia jest w stanie zatrzymać jakikolwiek atak z powietrza, lądu czy morza.)
  • atak, ofensywa (krytyka czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   His article was under assault by feminist critics. (Jego artykuł przeżywał ofensywę krytyków feministycznych.)
   Your assault wasn't necessary - I already told him that I didn't like his plan. (Twój atak był niepotrzebny - już mu powiedziałem, że nie podoba mi się jego plan.)
 2. offensive **
  • ofensywa, atak militarny
   The general officer spent the evening planning the offensive. (Generał spędził wieczór planując atak militarny.)
 3. thrust **
  • szturm, natarcie, ofensywa [COUNTABLE]
   With a thrust on the left flank, we will have them surrounded. (Przez natarcie na lewą flankę otoczymy ich.)

powered by  eTutor logo